funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

บทสรุปของการออกแบบสนามเด็กเล่น​

ความปรารถนาในการละเล่นนั้นเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติในเด็กทุกคน        และมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากอย่างไม่ต้องสงสัย กระบวนการละเล่นของเด็กนั้นช่วยเพิ่มความภาคภูมิใจในตัวเด็ก ทำให้จิตใจของเด็ก ๆ ผ่อนคลาย เกิดแรงบรรดาลใจใหม่ ๆ และพัฒนาทักษะด้านสังคม การพูดและการแก้ปัญหา ดั่งสุภาษิตโบราณกล่าวว่าการเล่นนั้นเป็นงานของเด็ก โดยสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อต้นศตวรรษที่ 20 การออกแบบสนามเด็กเล่นได้ก้าวหน้าอย่างมากจากสนามเด็กเล่นแบบดั้งเดิมที่สร้างจากชิ้นส่วนโลหะ กลายเป็นโครงสร้างที่ผสมผสานจินตนาการการเล่นต่าง ๆ ลงไป ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีมาตรฐานความปลอดภัยและความทนทานสูง

 

เช่นเดียวกับการออกแบบพื้นที่ทางสถาปัตยกรรม ขั้นตอนการออกแบบสนามเด็กเล่นควรเริ่มต้นด้วยการหาข้อมูลที่จำเป็นอย่างละเอียด เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของเจ้าของ และผู้ที่ใช้สนามเด็กเล่น เมื่อข้อเสนอสำหรับสนามเด็กเล่นอยู่ระหว่างการพิจารณา "ข้อมูลทางการออกแบบ" จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียน ข้อมูลการออกแบบเหล่านั้นควรประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

▪ รายละเอียดของพื้นที่ / พื้นที่สำรองอื่น ๆ

▪ กลุ่มอายุผู้ใช้และจำนวนนักเรียน

▪ อุปกรณ์การเล่นอื่น ๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งส่วนประกอบ

▪ ข้อคิดเห็นจากนักเรียน พนักงานของโรงเรียน ผู้ปกครองและสภาโรงเรียน โดยมีข้อบ่งชี้ถึงอันดับความสำคัญของกิจกรรมที่ควรมี

▪ อุปกรณ์ของเล่นชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็น

▪         ต้องมีข้อกำหนดในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

▪ ประเภทของวัสดุที่ดูดซับแรงกระแทก รวมถึงที่บังแดด

▪ วัสดุก่อสร้างที่ต้องการ

▪ ระยะเวลาในการออกแบบ และก่อสร้าง รวมถึงข้อกำหนดในการดำเนินการพัฒนาในแต่ละขั้นตอน

▪ งบประมาณ

▪ การติดตั้งและบำรุงรักษา

▪ แบบแปลนที่สมบูรณ์และข้อมูลจำเพาะแบบเต็มรูปแบบ

▪ ค่าธรรมเนียมการออกแบบที่ชัดเจน หรือใบเสนอราคา

▪ ข้อกำหนดพิเศษใด ๆ เกี่ยวกับไซต์งาน ผู้ใช้ หรือส่วนอื่น ๆ ของข้อมูลสรุป

▪ โรงเรียนมีแนวโน้มว่าจะสร้างสนามเด็กเล่นในรูปแบบใด

▪ ข้อตกลงที่ผู้สร้างตกลงกับโรงเรียนเกี่ยวกับกำหนดการบำรุงรักษา

 

การออกแบบและก่อสร้าง

มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถจัดหาอุปกรณ์ หรือสร้างอุปกรณ์การเล่นใหม่ได้ โดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้:

▪ มีส่วนร่วมกับนักออกแบบและช่าง

▪ มีส่วนร่วมกับนักออกแบบหรือช่าง

▪ มีส่วนร่วมกับผู้ผลิต ที่ทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตเอง

▪ มีส่วนร่วมกับผู้ผลิตรวมทั้งผู้ประกอบหรือผู้ติดตั้ง

▪ ซื้ออุปกรณ์จากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายและติดตั้งโดยใช้แรงงานอาสาสมัคร

สถานที่และสถานการณ์ ขนาดของโครงการ การระดมทุน และทักษะต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนจะเป็นตัวกำหนดว่าตัวเลือกใดที่เหมาะสม นักออกแบบหรือผู้ผลิตที่จัดหาอุปกรณ์ ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำการติดตั้งให้ แต่สามารถแจ้งให้ทำการตรวจสอบอีกครั้งเมื่อติดตั้งเสร็จได้ รายงานทั้งหมดจากการตรวจสอบดังกล่าวควรเก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งในการลงทะเบียนอุปกรณ์สนามเด็กเล่นโดยผู้ประสานงานควบุมสนามเด็กเล่น

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า กระบวนการและคุณภาพของการเล่นนั้นซื้อไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับจินตนาการของเด็กและโดยธรรมชาติของเด็กที่ต้องการจะเล่น ดังนั้นเป้าหมายของการออกแบบเพื่อการเล่นของเด็กคือการสร้างสภาพแวดล้อมที่จะสามารถนำทางเด็ก ๆ และเสริมสร้าง "การทำงาน" ในการละเล่นได้

 

แหล่งที่มา: https://www.wbdg.org/resources/playground-design-and-equipment
http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/schoolplaygroundguide.pdf

 

10cvssolution.comextramix

 


 

Tel: 081 927 0308