funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

วัสดุสนามเด็กเล่นและการเข้าถึง

วัสดุสนามเด็กเล่นและการเข้าถึง

ผู้ผลิตรายใหญ่ของสิ่งก่อสร้างเพื่อการเล่นใช้หนึ่งหรือหลายข้อต่อไปนี้เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง: ไม้อัด เหล็ก เหล็กเคลือบสังกะสี อะลูมิเนียม และวัสดุนำกลับมาใช้ใหม่หลายแบบ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม การใช้งาน และลักษณะทางความงามที่ต้องการควรนำมาพิจารณาเมื่อจะเลือกวัสดุที่ใช้ในการสร้างอุปกรณ์ของสนามเด็กเล่น

 

พูดถึงไม้อัด มีข้อกังวลเร็วๆนี้ถึงการใช้ไม้ที่ผสมสารเคมีในการสร้างสนามโครงสร้างของเล่น มีข้อคิดเห็นกว้างขวางถึงความเป็นไปได้ของวัสดุกันเสียที่เป็นที่นิยมหรือ CCA จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพต่อคนที่ใช้สนามเด็กเล่นที่สร้างจากไม้ที่มีอสาร  CCA

 

ความปลอดภัยของพื้นผิวจากวัสดุ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เกิดจาการตก อุปกรณ์สนามเด็กเล่นควรจะต้องอยู่เหนือพื้นรับแรง หรือพื้นเพื่อความปลอดภัย ผิววัดสุแต่ละชนิดมีปัจจัยความสูงวิกฤตเฉพาะตัว ความสูงวิกฤตของวัสดุเป็นค่าประมาณความสูงที่น้อยกว่าความสูงที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต การบาดเจ็บที่หัวที่เกิดจากการตกไม่ควรนำมาคิดด้วย ความสูงวิกฤตมีความเกี่ยวโยงอย่างมากกว่าความลึกของวัสดุ หรือก็คือความหนา หากยิ่งหนามากยิ่งรับแรงได้มากและมีความสูงวิกฤตที่มากตาม

 

วัสดุที่เหมาะสมและความหนาของผิวพิจารณาจากการติดตั้งวัสดุในความลึกที่ความสูงจากการตกที่น้อยกว่าความสูงวิกฤตของผิวเพื่อความปลอดภัยนั้น ความสูงจากการตกคือความสูงที่เป็นไปได้มากสุดที่เด็กอาจจะตกจากส่วนใดส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ได้ ยางที่ปูไว้และพื้นยางได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้เป็นผิวเพื่อความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น

 

การเข้าถึง

เรามีไกด์ไลน์แนวทางการเข้าถึง ADA สำหรับบริเวณสนามเด็กเล่นเพื่อให้ความมั่นใจว่าการพัฒนาบริเวณสนามเด็กเล่นสามารถทำให้เข้าถึงและใช้งานได้ทั้งบุคคลทั่วไปและคนพิการ และยังมีไกด์สำหรับความเป็นมิตรของผู้ใช้สนามเด็กเล่นเพื่อสร้างความเข้าใจและการใช้งานเอกสาร ADA มากยิ่งขึ้น

 

ต้นทุนโดยประมาณ

ขั้นตอนการประมาณการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเหมือนกับการก่อสร้างแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตามต้นทุนบางครั้งอาจจะเป็นอยากที่คาดการณ์สำหรับสนามเด็กเล่นที่ดำเนินการสร้างโดยแรงงานอาสาสมัครผ่านการบริจาคหรือที่วัสดุราคาทุน ต้นทุนของงานก่อสร้างเริ่มต้นก็มักจะมีค่าประมาณพอสมควรและควรจะต้องประเมินกันตั้งแต่เนิ่นๆในขั้นตอนการออกแบบ สำหรับโครงการที่ได้รับการพัฒนาผ่านขั้นตอนการก่อสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของไกดไลน์การเข้าถึงสนามเด็กเล่นสูตรต่อไปนี้จะให้การประมาณต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของกลอสมอเตอร์เพลย์โซนพร้อมสนามเด็กเล่น:

 

ต้นทุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่น (x) + ต้นทุนการติดตั้ง (.30x) + ต้นทุนพื้นผิว (.12x) + ต้นทุนการออกแบบ

ค่าธรรมเนียมการตัดเกรด ภูมิทัศน์และค่าใช้จ่ายอื่น (.10x) = ต้นทุนทั้งหมดของโครงการหรืองบประมาณ

 

การสร้างชุมชน

ผู้ผลิตอุปกรณ์สนามเด็กเล่นมากมายให้ทางเลือกสำหรับการสร้างชุมชน ที่ต้องใช้อาสาสมัครภายในชุมชนเลือกและประกอบโครงสร้างของเล่น บริษัทบางที่ให้คำแนะนำในการจัดทำกิจกรรมวันแห่งการสร้างจนสำเร็จและจะจัดเตรียมผู้อบรมที่ได้รับการฝึกมาแล้วให้มาดูแลงาน ขั้นตอนนี้อาจประหยัดได้ถึง 30% ของราคาสนามเด็กเล่น

แหล่งที่มา: https://www.wbdg.org/resources/playground-design-and-equipment

Tel: 081 927 0308