เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

Funny - Dee เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness) และอุปกรณ์เครื่องเล่นและออกกำลังกายสำหรับเด็ก (Play & Exercise) เพื่อรองรับนโยบายการส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐและเอกชน ซึ่งออกแบบและผลิตโดยคนไทยเพื่อคนไทย

 

เพื่อให้ผู้สูงอายุ เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้มีที่ออกกำลังกายและเป็นที่ พบปะสังสรรค์ของคนในวัยเดียวกัน อีกทั้งมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยง่าย มีความสุข และมีขวัญกำลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

The Purpose of FUNNY-KIDS

The Purpose of FUNNY-YOUNGS

เพราะการเล่นเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งต่อเด็ก เนื่องจาก การเล่นเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยให้เด็กได้พัฒนาทางสังคม อารมณ์ และสติปัญญา

การออกกำลังกายในวัยรุ่น จนถึงผู้สูงอายุ จะช่วยให้เพิ่ม สมรรถภาพในร่างกาย พัฒนากล้ามเนื้อ ความฟิต และช่วยเพิ่ม ความสามารถการทรงตัว

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

ทาง Funny-Dee ให้ความเอาใจใส่แก่ลูกค้าทุกท่านด้วยสินค้าคุณภาพดี ราคาไม่แพง วัสดุที่ใช้ในการผลิตมีการนำเข้าจากต่างประเทศและถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นจากการใช้งาน เรามีการรับประกันพร้อมซ่อมดูแลให้ลูกค้าในช่วงระยะเวลา 1 ปี

การมีสุขภาพแข็งแรง (Health) ในความหมายขององค์การอนามัยโลก จะครอบคลุมถึงความแข็งแรงของสุขภาพในมิติต่างๆ ทั้งทางด้าน ร่างกาย (Physical Health), จิตใจ (Mental Health), สังคม (Social Health) และปัญญาจิตวิญญาณ (Spiritual Health) ซึ่งถ้าหากคนไทยมีความแข็งแรงทางสุขภาพครอบคลุมความหมายทั้ง 4 มิตินี้ ย่อมจะสามารถเสริมสร้าง ให้ประเทศไทยมีความแข็งแรง

ทาง Funny-Dee ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมและพัฒนาเด็กไทยในวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตเข้มแข็ง และสามารถปรับ อารมณ์และพฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ

มีความสุข มีความสามารถและความพร้อม ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่จะรับผิดชอบ ต่ออนาคตของสังคม

อย่างมีประสิทธิภาพ

The Purpose of FUNNY-KIDS

The Purpose of FUNNY-YOUNGS

เพราะการออกกำลังกายกลางแจ้ง เป็นสิ่งที่สำคัญต่อร่างกาย ที่ช่วยเผาผลาญแคลอรี่ เพิ่มวิตามิน และฝึกสมาธิได้ดีกว่าออกกำลังกายในร่ม อีกทั้งยังได้สัมผัสกับอากาศสดชื่นอีกด้วย

PLAY & EXERCISE

FOR EVERYONE

ขายเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น, เครื่องเล่นสนาม
จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness)
จัดจำหน่ายอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง (Outdoor Fitness)
โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ชิงช้าเด็กเล่น ม้าหมุน
โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ชิงช้าเด็กเล่น ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

PROMOTION 

NEW YEARS HOT SALES

funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

Tel: 081 927 0308