เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

การออกกำลังกายในเด็ก จะไม่ได้เป็นในลักษณะเดียวกันกับของผู้ใหญ่ แต่การออกกำลังกายในเด็กจะหมายถึง การละเล่น การเล่นเกมกลางแจ้ง รวมไปถึงกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ และหัวใจที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการจากการมีกิจกรรมเหล่านี้ คือความสนุกสนาน และความชอบในการร่วมกิจกรรม เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กไม่อยากออกกำลังกายหรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ ก็เพราะไม่มีความชอบและไม่รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกาย ทาง Funny-Dee จึงได้ออกแบบเครื่องเล่นที่ใช้ในการออกกำลังกายกลางแจ้งที่มีสีสันสดใส และมอบความสนุกสนาน เหมาะกับเด็กๆ ทุกวัย โดยมีแบบดังต่อไปนี้

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น ที่โรงเรียน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ เป็นชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข โดยเน้นดีไซน์แบบแปลกใหม่ สีสันอันที่โดดเด่น แปลกตา ไม่ซ้ำใคร ดีไซน์ด้วยทีมงานฝีมือคุณภาพ

ประเภทอุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

อุปกรณ์เล่นและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เป็นชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายและเล่นสำหรับเด็กมีหลากหลาย เช่น จักรยานเอนปั่นคู่ (ฝึกก้าวเดินคู่), ม้าโยกคู่ (วิ่งต่างระดับสลับหัวไหล่คู่) เป็นต้น

ชุดหอ เป็นหอเล่นสำหรับเด็กมีทั้งหอ 90 ใหญ่ เล็กและแบบผสม หลากหลายสีสัน และรูปแบบสร้างความดึงดูดให้เด็กอยากออกกำลังกายไปพร้อมกับความสนุกสนาน เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กเล่นในสนามเด็กเล่น สีสันสดใส เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-10 ขวบ

A: ชุดหอ Funny 2015

B: ชุดหอ Happy 2015

C: ชุดหอแบบใหม่ล่าสุด

อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพื้นฐาน เป็นชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข โดยเน้นดีไซน์แบบพื้นฐาน แต่ดึงดูดเด็กๆ ให้อยากเล่นด้วยสีสันที่โดดเด่น มีทั้งอุปกรณ์ห่วงโหน อุปกรณ์กระดานลื่น ลอดอุโมงค์ อุปกรณ์เรือบก และอีกมากมาย สามารถดาวโหลดไฟล์ข้อมูลเครื่องเล่นได้จากประเภทเครื่องเล่นดังต่อไปนี้

ประเภทอุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพื้นฐาน 

การออกกำลังกายในเด็ก จะไม่ได้เป็นในลักษณะเดียวกันกับของผู้ใหญ่ แต่การออกกำลังกายในเด็กจะหมายถึง การละเล่น การเล่นเกมกลางแจ้ง รวมไปถึงกิจกรรมและสันทนาการต่างๆ และหัวใจที่สำคัญสำหรับเด็กๆ ที่ต้องการจากการมีกิจกรรมเหล่านี้ คือความสนุกสนาน และความชอบในการร่วมกิจกรรม เพราะสาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กไม่อยากออกกำลังกายหรือเข้าไปมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่างๆ ก็เพราะไม่มีความชอบและไม่รู้สึกสนุกกับการออกกำลังกาย ทาง Funny-Dee จึงได้ออกแบบเครื่องเล่นที่ใช้ในการออกกำลังกายกลางแจ้งที่มีสีสันสดใส และมอบความสนุกสนาน เหมาะกับเด็กๆ ทุกวัย โดยมีแบบดังต่อไปนี้

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

ประเภทอุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพื้นฐาน 

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

อุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ เป็นชุดอุปกรณ์สนามเด็กเล่นเพื่อโครงการลานกีฬาอเนกประสงค์ เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข โดยเน้นดีไซน์แบบแปลกใหม่ สีสันอันที่โดดเด่น แปลกตา ไม่ซ้ำใคร ดีไซน์ด้วยทีมงานฝีมือคุณภาพ

ประเภทอุปกรณ์สนามเด็กเล่นรุ่นพิเศษ

ชิงช้า

ปีนป่าย

คานกระดกสปริง

ม้าหมุน

โยกเยก

อุโมงค์ลอด

บาร์โหน

คานกระดก

สปริงโยก

สไลเดอร์

หัดขับ

เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน
เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ขายเครื่องออกกำลังกาย เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง ชิงช้าเด็กเล่น โรงงานผลิตเครื่องเล่นสนาม จำหน่ายสนามเด็กเล่น ชุดสนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

ชุดหอ เป็นหอเล่นสำหรับเด็กมีทั้งหอ 90 ใหญ่ เล็กและแบบผสม หลากหลายสีสัน และรูปแบบสร้างความดึงดูดให้เด็กอยากออกกำลังกายไปพร้อมกับความสนุกสนาน เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กเล่นในสนามเด็กเล่น สีสันสดใส เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-10 ขวบ

A: ชุดหอ Funny 2015

B: ชุดหอ Happy 2015

C: ชุดหอแบบใหม่ล่าสุด

Tel: 081 927 0308