funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

ทำไมเรื่องความเหมาะสมของอายุจึงมีความสำคัญ

ทำไมเรื่องความเหมาะสมของอายุจึงมีความสำคัญ

          เมื่อเราเห็นเด็กที่กำลังเติบโต และได้เห็นช่วงอายุและขั้นตอนของพัฒนาการในหลายๆ รูปแบบ การเล่นคือสิ่งสำคัญที่จะนำพาพวกเขาเหล่านั้น ไปสู่ความมั่นใจและการมีจิตสำนึกในตัวเอง, ต่อผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม ทารก, เด็กวัยคลาน, เด็กก่อนวัยเรียน และเด็กในวัยเรียน ต่างเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดและมีประสิทธิภาพ การเติบโตนี้สามารถพบเห็นได้จากเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงตัวตน, การมีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่น, การสรรสร้าง รักษา และการเผยแพร่ประสบการณ์ในการเล่นของพวกเขา ทำให้พวกเขาเข้าใจตัวเองและโลกรอบตัวมากขึ้น นี่คือหัวใจของการเล่น

 

 

          เด็กเล็กมักจะสำรวจสิ่งรอบข้าง ผ่านประสาทสัมผัสที่พวกเขามีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการมองเห็น, สัมผัส, ได้ยิน, ดมกลิ่น, รับรส และแน่นอน การเคลื่อนไหว เมื่อไรที่เด็กๆ สามารถคลาน, ลุกขึ้นยืน และเริ่มเดินได้ การสำรวจโลกใบน้อยของพวกเขาจึงเริ่มต้นขึ้น เพื่อค้นพบสิ่งต่างๆ และดีใจไปกับมัน อุปกรณ์กลางแจ้งหลากสีสัน, รูปร่าง, เสียง, สามารถหมุนได้ และมีกระจกสะท้อน ชิ้นส่วนเหล่านี้จะติดตาเด็กๆ และเชื้อเชิญให้พวกเขามาเล่น!

 

          เด็กทารกและเด็กวัยคลาน จะสามารถเคลื่อนไหว เพื่อทำการสำรวจไปพร้อมกับเด็กคนอื่นๆ ในสนามเด็กเล่นได้ บล็อก, รูปทรงหลายเหลี่ยม, ลุกปัด, กระจก, โต๊ะน้ำของเล่น และการเดินสำรวจอย่างอิสระ ได้ถูกกำหนดเส้นทางไว้ด้วยสิ่งล่อใจต่างๆ เมื่อเด็กเล็กเหล่านี้เริ่มเติบโตขึ้น จะเริ่มมีการพัฒนาทักษะในการปีนป่าย, มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และสนุกไปกับ “ความสูง” ที่ตนเองค้นพบ

 

          ในเด็กก่อนวัยเรียน จะมีพัฒนาการในการสำรวจไปพร้อมๆ กันกับผู้อื่น ความตระหนักรู้ในตัวเองและผู้อื่น เริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้น พวกเขาจะมีความรู้สึกหลากหลาย การใช้ภาษา และการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมความสามารถในการเล่นเครื่องเล่นของเด็กจะมีมากขึ้น สามารถปีนป่าย, ข้ามสะพาน, คลานเข้าไปในอุโมงค์ และผังสำรวจที่ช่วยให้เด็กๆ ได้สำรวจและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนี้ การเล่นเสมือนจริง เช่น การเข้าไปในบ้านของเล่น, รถยนต์ กระทั่งเฮลิคอปเตอร์ จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักแสดงตัวตน และสร้างเสริมการเรียนรู้ รู้จักการใช้คำและสัญลักษณ์ รวมถึงการเข้าใจถึงโครงสร้างนามธรรมต่างๆ ซึ่งจะพบได้ในพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียน

 

          ในช่วงวัยเรียน เด็กๆ จะสามารถเล่นอุปกรณ์กลางแจ้งได้อย่างเต็มที่ มีเพิ่มพื้นที่การเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์กันของร่างกาย และต่อผู้อื่น, การใช้ทักษะทางร่างกาย และความสามารถส่วนตัว เด็กในช่วงอายุนี้ จะสามารถมองหาสิ่งแวดล้อมรอบตัว ที่ใช้เล่นร่วมกับคนอื่นๆ ได้ ยิ่งเด็กได้รู้จักคิดมากขึ้น การใช้ภาษา และการตัดสินต่างๆ ก็จะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น รวมถึงแนวคิดในการเลือกผู้เล่น “ตามเรดาร์ของตัวเอง” ให้มีความเหมาะสม การเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกันของอวัยวะในร่างกาย ทั้งเคลื่อนไหวแบบละเอียดอ่อน และการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน จะพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเด็กมีการเจริญเติบโตในแต่ละปี ของเล่นจำพวก คานกระโดด, บันไดไต่ผา หรือราวไต่ในแนวนอน จะต้องใช้ความสัมพันธ์ของตาและมือ ความคล่องแคล่ว, การทรงตัวและการเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน กีฬาและเกมที่ต้องเล่นเป็นทีม ก็สำคัญกับเด็กในวัยนี้เช่นเดียวกัน อุปกรณ์เช่น แป้นบาส, ลูกบอลติดสายยึด, ชุดสติกเกอร์, Hopscotch และแป้นโยนแต้ม เป็นเกมที่ต้องอาศัยการเล่นเป็นทีมนั่นเอง

 

          “หากเราสามารถเก็บเกี่ยวศิลปะของการเล่นได้ตั้งแต่ช่วงแรกของชีวิต ก็เหมือนกับเราได้เข้าใจถึงพฤติกรรมของตัวเอง, ความสามารถในการรองรับความเสี่ยง รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ในแบบของผู้ใหญ่ด้วย” - Selma Wasserman

 

แหล่งที่มา : https://groundsforplay.com/age-appropriate-play

Tel: 081 927 0308