funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

การจัดการความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในโรงเรียน

การจัดเตรียมการส่งเสริมและพื้นที่เล่นแบบส่วนร่วมสำหรับเด็กและเยาวชนได้รับการยอมรับมากขึ้นในการเป็นเป้าหมายสังคมที่สำคัญในการทดสอบกับความเสี่ยง การวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาในตอนนี้แนะนำว่าความสำเร็จของเป้าหมายนี้ถูกกีดกันในทศวรรษที่ผ่านมา และเหตุผลที่สามารถอ้างอิงได้ยังรวมไปถึง ความกลัวของการเกิดบาดเจ็บและหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องมาตรฐานสากลบนอุปกรณ์เครื่องเล่นได้รับการประกาศใช้และให้เหตุผลการสนับสนุนในเงื่อนไขของการรักษา "ความปลอดภัย" ของเยาวชน โดยทั่วไปส่วนใหญ่กำหนดไว้เพียงลดการบาดเจ็บ สนามเด็กเล่นและเครื่องเล่นมีอายุการใช้งานที่จำกัด การถูกแสงตามสภาพแวดล้อมธรรมชาติ วิธีการใช้และการทำลายทรัพย์สินจะส่งผลต่อการเสื่อมสภาพ พื้นที่เล่นและอุปกรณ์เครื่องเล่นที่ถูกสร้างขึ้นหรือซื้อไปอย่างน้อยห้าปีผ่านมาอาจจะไม่อยู่ในมาตรฐานปัจจุบันอีกต่อไป ระบบการจัดการความปลอดภัยสนามเด็กเล่นแบบมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องทำให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงและการบาดเจ็บของนักเรียนจะมีน้อยที่สุด

 

สภาโรงเรียนต้องการคนที่มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อมาเป็นผู้ประสานงานสนามเด็กเล่นเพื่อทำให้มั่นใจทั้งหมดว่า การตรวจสอบการซ่อมบำรุงและการปรับปรุง ได้รับการปฏิบัติตามระบบจัดการความปลอดภัยสนามเด็กเล่นของโรงเรียน ผู้ประสานงานสนามเด็กเล่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบเพื่อสร้างความมั่นใจว่าต้องมีการเก็บบันทึกอย่างถูกต้องว่าพื้นที่สนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้งานอยู่ในสภาวะปลอดภัย

 

ระดับความอันตราย

ในสนามเด็กเล่นแม้ว่าการบาดเจ็บจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้บนสนามเด็กเล่นในโรงเรียน ส่วนมากทำได้เพียงลดความความถี่และความรุนแรง การศึกษารายงานว่าในแต่ละปีเด็กๆในออสเตรเลียกว่า 120,000 ได้รับการรักษาพยาบาลเนื่องจากได้รับการบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่น อุบัติเหตุโดยมากสามารถคาดเดาและป้องกันได้ การตกจากอุปกรณ์เครื่องเล่นเป็นกรณีหลักของการบาดเจ็บในสนามเด็กเล่น (อย่างน้อย 75% ของการบาดเจ็บ) การแขนหักและอาการบาดเจ็บบริเวณศรีษะเป็นอาการบาดเจ็บที่สำคัญที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด ในขณะที่เด็กอายุ 1-4 ปี และ 10-14 ปี มีอัตราการเข้ารับการรักษาสูง เด็กที่อายุ 1-9 ปีมีอัตราเพิ่มขึ้นสามเท่าของการเข้ารับการรักษาพยาบาลเมื่อเทียบกับเด็กกลุ่มอื่น

 

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญ

 • ความเสี่ยงหลักของการบาดเจ็บเกี่ยวข้องกับ
 • การตกจากที่สูง รวมไปถึงการวัดระดับความสูงและสถานที่จากที่เด็กตกลงมา
 • การตกลงบนพื้นที่ การวัดของที่ที่เด็กตกลงมาและความเพียงพอของพื้นผิวที่สามารถรับแรงกระแทกได้เพียงพอในพื้นที่เหล่านี้
 • การป้องกัน เพียงพอในการป้องกันหรือการยับยั้งการตกลงมาและการบาดเจ็บอื่นๆ
 • การติดกับ ช่องว่างและจุดที่ทำให้เกิดการบีบติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางตัวให้เกิดความเสี่ยงของการติดของหัว มือและเท้า
 • การออกแบบการทำงานที่ไม่ดี
 • เค้าโครงไม่ดี
 • ขนาดและความสามารถของเด็กที่ใช้สนามเด็กเล่น
 • ความล้มเหลวในการปลดระวางเครื่องเล่นและการป้องกันไม่ให้นักเรียนเข้าถึงอุปกรณ์ที่มีความบกพร่อง
 • ใช้อุปกรณ์มือสองที่มีความบกพร่องอย่างชัดเจน
 • การจัดตำแหน่งของอุปกรณ์เครื่องเล่น
 • ความแออัดบนอุปกรณ์เครื่องเล่น
 • เป็นระบบการประเมินสภาพของเงื่อนไขและการทำงานที่ปลอดภัยของพื้นที่เล่นและอุปกรณ์เป็นพื้นฐานที่สำคัญของแนวทางการจัดการความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจำกัดหรือมีความเสี่ยงที่น้อยที่สุด

 

 

แหล่งข้อมูล : http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2158244014522075

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/schoolplaygroundguide.pdf

Tel: 081 927 0308