funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

จุดเด่นของพื้นผิวรับแรงกระแทกสนามเด็กเล่น

มีมากกว่า 70 เปอร์เซ็นของอุบัติเหตุที่เกิดในสนามเด็กเล่น มาจากการที่เด็กตกลงจากที่สูง พื้นแข็งต่างๆ เช่น คอนกรีต พื้นถนนพื้นดินที่อัดแน่นหรือพื้นหญ้านั้นไม่ควรอยู่ใต้เครื่องเล่น การตกลงไปในพื้นแข็งๆเหล่านี้อาจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตได้

 

วัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบหลวม

วัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบหลวม เช่น หญ้าฟางใบไม้และเปลือกไม้นั้นควรปราศจากชิ้นส่วนที่ใหญ่และแหลมคมที่สามารถแทงเข้าผิวหนังหรือให้เด็กโยนใส่กันเองได้ กรวดและทรายไม่ควรมีอนุภาคที่เล็กมาก และดินเหนียวที่สามารถแปรสภาพเป็นของแข็งได้เมื่อเปียก

 

ทรายอัดแน่น, อิฐทรายและเยื่อไม้ที่เชื้อราสามารถเจริญเติบโตได้ หรือวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายไม่ควรใช้เป็นวัสดุดูดซับแรงกระแทก ระบบการระบายน้ำที่ดีจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดน้ำขัง โดยเฉพาะเมื่อใช้ทรายเป็นวัสดุในการดูดซับแรงกระแทก

 

ก่อนที่จะนำไปใช้ในสนามเด็กเล่นนั้น ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลหรือ ผลิดภัณฑ์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะที่อาจจะเหมาะกับการเป็นวัสดุในการดูดซับแรงกระแทกควรที่จะได้รับการตรวจสอบเกี่ยวกับอันตรายจากการใช้งาน เช่น การติดไฟการระคายเคืองผิวหนังความเป็นพิษการเข้าสู่ร่างกายจากการสูดดมความต้านทานต่อแรงลมของมีคมการเปรอะเปื้อนเสื้อผ้าและความง่ายในการบำรุงรักษา

 

2. วัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบยาง/ใยสังเคราะห์

โรงเรียนต่างๆได้ถูกแนะนำให้ใช้แผ่นหรือกระเบื้องยาง/ใยสังเคราะห์ในบริเวณที่ถูกใช้งานมาก เท้านักเรียนอาจจะทำให้วัสดุที่หลุดร่อนเลื่อนไถลได้ วัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบยาง/ใยสังเคราะห์จำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบสำหรับอันตรายที่เกิดจากกระเบื้อง, แผ่น หรือขอบที่หลุดแยกออกมาจากพื้น, พื้นผิวที่ได้รับความเสียหาย, รอยต่อที่ไม่ดี และ สิ่งแปลกปลอมที่ฝังอยู่ในเนื้อวัสดุ วัสดุที่หลุดร่อน  (เช่น ทราย, กรวดทราย, หรือดิน) ควรที่จะเอาออกจากพื้นผิว

 

บริเวณที่ปูด้วยกระเบื้องที่มีช่องว่างให้หญ้าสามารถเจริญเติบโตได้ ควรจะตรวจสอบวัสดุแข็งหรือดินที่นำมาถมทับหญ้าซึ่งจะมีผลทำให้คุณสมบัติในการดูดซับแรงกระแทกของกระเบื้องลดลง

 

ขอบ

วัสดุดูดซับแรงกระแทกแบบหลวม จำเป็นต้องมีการยกขอบบริเวณที่ปูเพื่อป้องกันการหลุดออก วัสดุยาง/ใยสังเคราะห์นั้นจำเป็นต้องยึดกั้นด้วยการยกขอบหรือยึดด้วยขอบแบบลิ่ม และควรวางในลักษณะที่ไม่ทำให้เดินสะดุดได้ ขอบที่ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้ต้องได้รับการเปลี่ยนหรือซ่อมแซม หากใช้ท่อนไม้รีไซเคิลขอบ ควรกำจัดส่วนที่มีความแหลมคม เศษเสี้ยนไม้ น็อตต่างๆ ที่นูนขึ้นมาให้หมด

 

น้ำขังและการระบายน้ำออก

น้ำขังมักเกิดในบริเวณที่ถูกใช้งานบ่อยๆใต้เครื่องเล่น ปัญหานี้อาจแก้ไขแบบชั่วคราวได้โดยการคลายดินที่อัดกันแน่นและใช้วัสดุดูดซับแรงกระแทกแล้วกลบส่วนที่เป็นหลุม

 

แต่ถ้าเป็นวิธีที่แก้ไขแบบถาวรเลยก็คือการติดตั้งแผ่นยาง/ใยสังเคราะห์ในบริเวณที่มีการสึกหรอมากเช่น ฐานของกระดานลื่น แผ่นยางพวกนี้ควรจะติดตั้งใต้วัสดุรับแรงกระแทกแบบหลวมและ ปรับขอบยางให้เอียงเพื่อปัองการสะดุดในกรณีที่แผ่นเกิดการอ้า

 

ตะแกรงระบายน้ำไม่ควรอยู่ในบริเวณที่ดูดซับแรงกระแทก จุดระบายน้ำทั้งหมดในพื้นที่ควรได้รับการดูแลทำความสะอาด

 

สรุปก็คือ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับการเลือกวัสดุสำหรับพื้นสนามเด็กเล่น เช่น งบประมาณ ความสามารถในการบำรุงรักษาระดับความลึกที่เหมาะสม การเข้าถึงพื้นที่และพื้นผิวของขอบติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยเลือกว่าแบบไหนจะดีที่สุดเพื่อให้คุณได้เลือกพื้นสนามเด็กเล่นตามระดับความปลอดภัยที่คุณต้องการ

แหล่งที่มา : https://dwarec.com/playground-surfacing

http://www.education.vic.gov.au/Documents/school/principals/infrastructure/schoolplaygroundguide.pdf

Tel: 081 927 0308