funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

ผลเสียจากการได้รับสารตะกั่วในเด็กเล็ก

พื้นกันกระแทกสำหรับสนามเด็กเล่น

หลังจากที่ได้มีการตรวจสอบปริมาณตะกั่วที่ใช้ในสีทาสนามเด็กเล่นแล้ว ทางด้านกรมสุขภาพได้ออกมาแถลงการณ์ว่าให้มีการใช้สีปลอดสารตะกั่วทาตามที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มีเด็กๆ  จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดพบว่า ปริมาณตะกั่วที่ใช้ทาตามอุปกรณ์ต่างๆในที่สาธารณะ ไม่ว่าจะเป็น ชิงช้า บันได รวมถึงโต๊ะปิกนิก มีค่าสูงเกินที่กำหนดไว้ถึง 300%

โดยทั่วไปแล้ว การได้รับสารตะกั่วเข้าไปในร่างกาย สามารถก่ออันตรายให้กับเด็กในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพฤติกรรม การเรียนรู้ รวมถึงการเจริญเติบโต เพียงแค่ตะกั่วปริมาณไม่มาก สามารถก่ออันตรายให้กับร่างกายของคนเราได้ แน่นอนว่าตะกั่วปริมาณมาก จึงสามารถทำให้เราอาจถึงตายได้

 

ผลเสียของตะกั่วต่อสุขภาพของเด็ก

 

เด็กๆมีความเสี่ยงต่อการได้รับสารตะกั่วมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายของพวกเขาสามารถดูดซึมตะกั่วได้มากกว่าถึง 4-5 เท่า ยิ่งไปกว่านั้น เด็กๆเป็นวัยที่ช่างสงสัย ชอบหยิบนู่นหยิบนี่ และอมมือของตัวเอง จึงทำให้บางครั้งเผลอกลืนวัตถุที่เคลือบด้วยตะกั่วไปโดยไม่รู้ตัว เช่น ตะกั่วที่ปนอยู่ตามดิน ฝุ่น หรือเศษสีตะกั่วที่หลุดหลอกออกมา ซึ่งต้องระวังเด็กๆเหล่านี้ให้เป็นพิเศษ เพราะไม่อย่างนั้น อาจะไปแกะเศษสีตามฝาผนังแล้วเอามากินเล่นได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถบอกปริมาณตะกั่วในร่างกายแน่นอนได้ว่า ระดับไหนคือระดับที่ปลอดภัยที่สุด

 

ตะกั่วสามารถก่อให้เกิดผลร้ายแรงต่อร่างกายของเด็กได้ หากได้รับตะกั่วในปริมาณมาก ตะกั่วจะเข้าไปทำลายระบบประสาทและสมองจนก่อให้เกิดอาการโคม่า ชัก และอาจตายได้ บางครั้งอาจรอดชีวิตมาได้ แต่จะมีปัญหาด้านพัฒนาการทางสติปัญญาและพฤติกรรม หากได้รับตะกั่วเข้าไปปริมาณไม่มาก ก็จะไม่แสดงอาการให้เห็นได้ในทันที เพราะตะกั่วนั้นจะเข้าไปสะสม และทำให้ระบบอวัยวะต่างๆในร่างกายได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตะกั่วจะเข้าไปทำอันตรายให้กับสมอง ส่งผลให้เด็กมีไอคิวต่ำ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เช่น สมาธิสั้น ไม่ชอบเข้าสังคม และไม่สนใจการเรียนรู้ นอกจากนี้แล้วสารตะกั่วยังทำให้เกิดภาวะโลหิตจาง ความดันโลหิตสูง ไตวาย ระบบภูมิคุ้มกันเสีย และก่อให้เกิดพิษต่อระบบสืบพันธ์ได้ หากเกิดความผิดปกที่ระบบประสาทและมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเกิดขึ้นแล้ว จะไม่สามารถรักษาให้เป็นปกติได้

 

ยังไม่มีการรายงานที่แน่ชัด ถึงผลเสียระยะสั้นจากการได้รับตะกั่วเข้าไปในร่างกาย แต่ทางด้านกรมสุขภาพได้ออกมาชี้แจงว่า ควรป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆ ให้ได้รับปริมาณสารตะกั่วจากสถานที่สาธารณะให้น้อยที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดผลเสียในระยะยาว

 

กรมสุขภาพได้ขอความร่วมมือจากกระทรวงการศึกษาและกระทรวงมหาดไทย ให้ซื้อสีปลอดสารตะกั่ว หรือมีปริมาณสารตะกั่วน้อยที่สุด เพื่อที่จะนำมาใช้ทาบริเวณสาธารณะและตามสถานที่ศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และยังได้มีการอบรมให้เด็กล้างมือทุกครั้งหลังเล่นสนามเด็กเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่จะรับประทานอาหาร

 

ผู้ปกครองจำเป็นต้องรู้ว่า ผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาซื้อนั้น ปลอดภัยต่อเด็กหรือไม่ หลังจากที่มีรายงานผลเสียของตะกั่วมากมาย

 

แหล่งที่มา: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs379/en

http://www.jpost.com/HEALTH-SCIENCE/Health-Ministry-alerts-public-to-raised-levels-of-lead-in-playground-paint-514255

Tel: 081 927 0308