funnydee จำหน่ายเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เครื่องเล่น ชิงช้า ม้าหมุน

อันตรายในสนามเด็กเล่น 12 ประการที่พบบ่อย

สถาบันความปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับสนามเด็กเล่น (NSPI) ได้ระบุสาเหตุสำคัญ12 ประการของการบาดเจ็บจากสนามเด็กเล่นที่เรียกว่า "Dirty Dozen" ซึ่งรายการเหล่านี้สามารถเข้าใจได้ง่ายเพื่อใช้อ้างอิงสำหรับนักการศึกษา, ผู้ปกครองและผู้ดูแลตลอดจนผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานเพื่อเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยในสนามเด็กเล่น

 

1. พื้นผิวป้องกันที่ไม่เหมาะสม พื้นผิวที่มีความแข็งบริเวณข้างใต้และรอบ ๆ เครื่องเล่นอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหากเด็กตกลงมาได้ เปลี่ยนพื้นผิวเหล่านี้ด้วยวัสดุที่มีความนุ่มเพียงพอเพื่อเป็นเบาะรองรับการพลัดตกหกล้ม

 

2. มีโซนใช้สอยไม่เพียงพอ โซนใช้สอยเป็นพื้นที่บริเวณข้างใต้และรอบ ๆ เครื่องเล่นที่เป็นที่ที่เด็กอาจตกลงมาได้ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณได้ปกคลุมพื้นที่ใช้สอยด้วยวัสดุพื้นผิวสำหรับการป้องกันโดยการขยายพื้นที่ออกไปอย่างน้อย 6 ฟุตในรอบทิศทางจากเครื่องเล่น

 

3. อันตรายจากสิ่งที่ยื่นออกมา/สิ่งกีดขวาง อันตรายจากสิ่งที่ยื่นออกมาหมายถึงสิ่งที่อาจเสียบหรือบาดเด็กที่ตกลงมาโดนได้ เฝ้าระวังส่วนบนของสไลด์เดอร์เป็นพิเศษ เนื่องจากบริเวณช่องว่างอาจเกี่ยวเสื้อผ้าได้

 

4. การติดในช่องเปิด แม้ว่าช่องเปิดมีขนาดใหญ่พอที่จะทำให้ร่างกายของเด็กผ่านไปได้ แต่ศีรษะเด็กอาจจะไปติดอยู่เฝ้าระวังช่องเปิดในส่วนบนของสไลด์เดอร์, บริเวณระหว่างแท่นเครื่องเล่น, และส่วนของบันไดซึ่งอาจมีระยะห่างของขั้นบันไดที่น้อยกว่า 9 นิ้ว

 

5. มีระยะห่างเครื่องเล่นไม่เพียงพอ เครื่องเล่นที่มีความสูงน้อยกว่า 30 นิ้วจะไปซ้อนทับกับพื้นที่ใช้สอยขนาด 6 ฟุตที่อยู่ระหว่างแต่ละเครื่องเล่นได้ เครื่องเล่นที่มีความสูงมากกว่า 30 นิ้ว ต้องมีระยะห่างระหว่างเครื่องเล่น 9 ฟุต ทั้งนี้พื้นที่เหวี่ยงของชิงช้า, ช่องทางออกของสไลด์เดอร์, เครื่องเล่นม้ากระดก, และม้าหมุนไม่สามารถมีพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ใช้สอยได้

 

6. อันตรายจากการเดินสัญจร ทางเดินคอนกรีต, พื้นผิวที่มีการเปลี่ยนระดับอย่างฉับพลัน, ขอบเขตที่กำหนดไว้, รากต้นไม้, ตอไม้, และหิน ทั้งหมดนี้คืออันตรายจากการเดินสัญจรที่เกิดขึ้นบ่อยในสนามเด็กเล่น

 

7. ขาดการควบคุมดูแล เพิ่มการกำกับดูแลสนามเด็กเล่นโดยตรงเพื่อพัฒนาความปลอดภัยและลดการบาดเจ็บ ออกแบบพื้นที่การเล่นที่ให้ผู้ดูแลสามารถสังเกตการณ์การเล่นของเด็กได้

 

8. กิจกรรมไม่เหมาะสมกับช่วงอายุ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องเล่นของคุณมีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กที่จะเล่น พื้นที่สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน (2-5)ควรแยกออกจากพื้นที่สำหรับเด็กวัยเรียน (5-12)

 

9. ขาดการบำรุงรักษา : สนามเด็กเล่นที่มีการบำรุงรักษาอย่างสะเพร่านั้นมีความอันตรายและอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนที่ขาดหาย, พัง, หรือชำรุด และตรวจสอบว่าเครื่องเล่นและชิ้นส่วนทั้งหมดมีความปลอดภัย

 

10. อันตรายจากการหนีบ, กระแทก, และของที่มีมุมแหลม ตรวจสอบส่วนประกอบที่หลวม เช่น สะพานแขวน, รางโหน, ม้าหมุน, ม้ากระดก, และชิงช้าบางชนิด เพื่อดูให้แน่ใจว่าไม่มีชิ้นส่วนหรือกลไกที่หลวมที่อาจบาดนิ้วเด็กได้

 

11. ชานเครื่องเล่นที่ไม่มีราวกั้น เด็กก่อนวัยเรียนมีความเสี่ยงในการพลัดตกหกล้มอย่างมาก ดังนั้นเครื่องเล่นสำหรับเด็กวัยนี้ควรมีราวกั้นบนพื้นที่ยกสูงกว่า 20 นิ้ว และมีที่กั้นเพื่อความปลอดภัยกับพื้นที่ยกสูงกว่า 30 นิ้ว

 

12. เครื่องเล่นที่ไม่แนะนำให้ใช้กับสนามเด็กเล่นสาธารณะ เนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องเล่นบางชนิด เช่น ชิงช้าที่เหวี่ยงไกลหรือเชือกที่โหนอย่างอิสระ ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้ในสนามเด็กเล่นสาธารณะ

 

แหล่งที่มา : https://www.pgpedia.com/t/dirty-dozen

https://www.markelinsurance.com/risk-management-home/msc-articles/playground-safety-the-dirty-dozen

Tel: 081 927 0308