หอคอยและสไลด์เดอร์

 

 

หอเล่นสำหรับเด็กมีทั้งหอ 90 ใหญ่ เล็กและแบบผสม หลากหลายสีสัน และรูปแบบสร้างความดึงดูด
ให้เด็กอยากออกกำลังกาย
ไปพร้อมกับความสนุกสนาน เป็นเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กเล่นในสนามเด็กเล่น สีสันสดใส เหมาะสำหรับเด็กอายุประมาณ 5-10 ขวบ

 

 

 

 

 

หอเล่นสำหรับเด็ก

สำหรับอุปกรณ์สนามกลางแจ้ง ชุดหอเรนเจอร์สุดหรรษา 1 (2 หอ)
 
สำหรับอุปกรณ์สนามกลางแจ้ง ชุดหอเรนเจอร์สุดหรรษา 2 (3 หอ)